Coaching Wingwave

Wingwave és un tipus de coaching desenvolupat per la psicòloga alemanya Cora Besser–Siegmund, de l’Institut Besser–Siegmund d’Hamburg. Combina diferents tècniques extremament efectives i comprovades per alliberar les emocions atrapades o no digerides, eliminar o reduir l’estrès que es produeix habitualment en la vida quotidiana i posar en contacte la persona amb els seus propis recursos, per tal d’aconseguir un estat de benestar.

El seu nom ve de…

Wing (ala): es refereix al moviment de les ales de la papallona. Segons la teoria del caos, aquesta força minúscula té el poder de canviar el clima mundial. Igualment, en el coaching Wingwave un impuls mínim, utilitzat en el moment i la situació precisos, és suficient per canviar de manera significativa i positiva les vivències i formes d’actuar de una persona.

Wave (ona): ve de la paraula anglesa brainwave, que significa «moment d’il·luminació» o «comprensió sobtada», que podria ser l’equivalent d’una exclamació com «Ajà», que es produeix quan entenem alguna cosa de sobte, i és com si el cervell s’il·luminés. Això mateix passa quan utilitzem el coaching Wingwave.

¿Quins mètodes utilitza?

  • Programació Neurolingüística (P.N.L.).
  • Kinesiologia: test d’estimulació muscular.
  • Estimulació bilateral dels hemisferis cerebrals (MOR).

Àmbits d’aplicació

  • Reduir qualsevol tipus d’estrès.
  • Impulsar el rendiment màxim (exàmens, discursos públics).
  • Estimular la creativitat.
  • Superar bloquejos mentals i emocionals.
  • Creences sobre un mateix.
  • Superar fòbies i ansietats, por a volar.
  • Tractar experiències de xoc posttraumàtic.